pernik

Spolek Pardubický perník a jeho cíle

--- dle nově platného zákona je dále již SPOLEK PARDUBICKÝ PERNÍK ----
Dne 13.7.2004 byl podán na Ministerstvo vnitra ČR návrh na registraci Sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. výrobců Pardubického perníku - s názvem "Sdružení Pardubický perník". Pro prezentaci škály výrobků z pardubického perníku zastupuje výrobky z plněného perníku, tj. spojením dvou stejných korpusů s ovocnou, nebo tukovou náplní a cukrovou, případně čokoládovou polevou firma GOLDFEIN CZ Pardubice. Figurální perník, vyráběný vykrajováním, případně vypichováním různých tvarů z perníkového těsta a to jak dvourozměrných, nebo trojrozměrných. Např. srdce, perníkové figurky, chaloupky apod. reprezentuje firma Novotný - Pardubický perník.

Cílem činnosti Sdružení Pardubický perník propagace Pardubického perníku je péče o estetické provedení výrobků, dodržování technologických postupů daných pro Pardubický perník. Jedním z hlavních cílů Sdružení je pak zajištění a prosazení regionálně chráněného názvu "Pardubický perník" v Evropské unii pro všechny výrobce pardubického perníku na katastrálním území města Pardubic. Po shromáždění všech potřebných podkladů, včetně historických, ze kterých je zřejmá dlouholetá tradice výroby perníku v Pardubicích, požádali (úspěšně) zakládající členové Sdružení Úřad průmyslového vlastnictví odbor Mezinárodní a Evropské integrace v Praze dne 17.08.2004 o zápis OP/20 do rejstříku EK. Po jednání s euro poslancem p. Ing. Janem B ř e z i n o u v květnu 2007 je posuzování žádosti v Bruselu bez připomínek a Pardubický perník by se ochranné známky měl dočkat do konce roku 2007.

Žádost o registraci OZ Pardubický perník byla zveřejněna ve Věstníku EU č.10 str. 20 dne 08. 05. 2007. Cíl Sdružení byl dne 6.2.2008 dovršen zapsáním Pardubického perníku do rejstříku chráněných zeměpisných označení a označení původu. Nařízení vstoupilo v platnost 27.2.2008.