pernik

Orgány sdružení

Orgány Sdružení Pardubický perník jsou:

1. Členská schůze

2. Výbor Sdružení

3. Volený předseda

Přípravným výborem a následně členskou schůzí byl zvolen předsedou Sdružení Josef Novotný za fa Pardubický zdobený perník - kontaktní tel.: 602 939 623, e-mail: info@pernikpardubicky.cz. Konzultace: Ing. Jiří Mařák, tel.: 602 484 563.

Firmu Goldfein CZ plněný perník zastupují :
Ing. Soňa Eiblová, Martina Bílková na telefonu 466 797 988