pernik

Orgány Spolku Pardubický perník

Orgány Spolku Pardubický perník jsou:

1. Členská schůze

2. Výbor Sdružení

3. Volený předseda

Přípravným výborem a následně členskou schůzí byl zvolen předsedou Sdružení Josef Novotný za fa Pardubický zdobený perník - kontaktní tel.: 606 023 952, e-mail: info@pernikpardubicky.cz

Firmu Goldfein CZ plněný perník zastupují :
Martina Bílková na telefonu 466 797 988