pernik

O perníku a historie

Historie výroby perníku v Pardubicích je sledována až do 16.století. Právo vyrábět perník potvrdila již v roce 1759 Marie Terezie. Ve dvacátém století nastalo období rozkvětu výroby, kdy již byla řemeslná výroba doplněna i průmyslovou výrobou. V této době již pracovaly firmy např. KAPO (nyní Goldfein CZ), MELARTOS, Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice, JIBA, Perníkář apod.

Řemeslná výroba na konci dvacátého století byla a je realizována ve firmách NOVOTNÝ, JÁNOŠ, JÁJA, ZACHOVÁ. Z uvedeného je patrné, že dlouhou dobu pracovali a byli vychováváni odborníci, kteří ovládali a ovládají výrobu této speciality a jejich duševní vlastnictví je předáváno následovníkům.

Mezi dovednosti patří i charakteristické motivy používané při zdobení Pardubického perníku. Díky těmto skutečnostem patří Pardubický perník i v současnosti mezi žádané výrobky doma i v zahraničí.

Tradice i kvalita výrobků přinesla Pardubicích věhlas a přívlastek "město perníku".


Histroie Pardubickeho perniku