pernik

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách Spolku Pardubický perník. V levém navigačním menu si můžete vybrat z jednotlivých kategorií.

  • TIP: Navštivte sekci aktuality a dozvíte se o úspěších Sdružení Pardubický perník.

Spolek a jeho cíle (Nově dle platného zákona: Spolek Pardubický perník


Dne 13.7.2004 byl podán na Ministerstvo vnitra ČR návrh na registraci Sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. výrobců Pardubického perníku - s názvem "Sdružení Pardubický perník". Pro prezentaci škály výrobků z pardubického perníku zastupuje výrobky z plněného perníku, tj. spojením dvou stejných korpusů s ovocnou, nebo tukovou náplní a cukrovou, případně čokoládovou polevou firma GOLDFEIN CZ Pardubice. Figurální perník, vyráběný vykrajováním, případně vypichováním různých tvarů z perníkového těsta a to jak dvourozměrných, nebo trojrozměrných. Např. srdce, perníkové figurky, chaloupky apod. reprezentuje firma Novotný - Pardubický perník.

Cílem činnosti Sdružení Pardubický perník propagace Pardubického perníku je péče o estetické provedení výrobků, dodržování technologických postupů daných pro Pardubický perník. Jedním z hlavních cílů Sdružení je pak zajištění a prosazení regionálně chráněného názvu "Pardubický perník" v Evropské unii pro všechny výrobce pardubického perníku na katastrálním území města Pardubic. Po shromáždění všech potřebných podkladů, včetně historických, ze kterých je zřejmá dlouholetá tradice výroby perníku v Pardubicích, požádali (úspěšně) zakládající členové Sdružení Úřad průmyslového vlastnictví odbor Mezinárodní a Evropské integrace v Praze dne 17.08.2004 o zápis OP/20 do rejstříku EK. Po jednání s euro poslancem p. Ing. Janem B ř e z i n o u v květnu 2007 bylo posuzování žádosti v Bruselu bez připomínek.